CloudSSL

SSL / TLS theo yêu cầu cho các nhà cung cấp dịch vụ
và Ứng dụng Đám mây

SSL / TLS Tối ưu hóa cho các môi trường dịch vụ đám mây

CloudSSL là một dịch vụ phân phối SSL được thiết kế đặc biệt cho các nhà cung cấp dịch vụ dựa trên đám mây như CDN, VDN, các nền tảng Thương mại Điện tử, các nhà xây dựng trang web và các XaaS khác cần phải bảo đảm các dịch vụ hoặc truyền thông cho nhiều khách hàng..

Với CloudSSL, các nhà cung cấp dịch vụ có thể xây dựng SSL vào các dịch vụ hiện có của họ và đảm bảo an toàn cho khách hàng của họ, loại bỏ nhu cầu khách hàng hiểu và quản lý chứng thư SSL. Việc cung cấp và quản lý chứng thư có thể được thực hiện tự động để giảm gánh nặng cho các nhóm hỗ trợ nội bộ của nhà cung cấp dịch vụ.

Tính năng & Lợi ích của CloudSSL

 • Phân phối SSL được xây dựng cho các nhà cung cấp dịch vụ

  Tích hợp SSL vào các dịch vụ hiện có để phân biệt các dịch vụ và hỗ trợ nhu cầu của khách hàng đối với SSL

 • Làm cho SSL Dễ dàng cho Người dùng Cuối

  Loại bỏ gánh nặng quản lý và cài đặt chứng chỉ ra khỏi khách hàng

 • Chứng thư linh hoạt được thiết kế cho triển khai trên đám mây

  Bổ sung và di chuyển SAN linh hoạt có thể thay đổi cơ sở khách hàng hoặc nhu cầu chứng chỉ ngắn hạn mà không ảnh hưởng đến lợi nhuận

 • Cung cấp SSL mà không cần rút nguồn lực nội bộ

  Cung cấp và quản lý chứng chỉ có thể được thực hiện tự động, đơn giản hóa triển khai cho các nhóm nội bộ

Cách hoạt động của CloudSSL


Chứng thư CloudSSL được cấp cho nhà cung cấp dịch vụ ở cấp Tổ chức (OV). Các miền của khách hàng sau đó có thể được thêm vào dưới dạng Domain Validated (DV) SAN sau khi việc kiểm soát tên miền được xác minh. Thiết lập này có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bảo vệ nhiều tên miền với một chứng thư, có thể làm giảm nhu cầu thêm địa chỉ IP.

Sử dụng một mô hình cấp phép SAN, mỗi chứng thư có thể chứa đến 500 SAN. Các nhà cung cấp có thể tự động thêm và xóa các tên miền thông qua các API và nếu một SAN bị xóa, giấy phép có thể được sử dụng lại cho một tên miền khác mà không phải chịu bất kỳ chi phí bổ sung nào. Khi một miền đã được kiểm tra, có thể thêm các tên miền phụ bổ sung mà không cần xác nhận miền bổ sung. Hỗ trợ Wildcards mang lại sự linh hoạt hơn nữa.

Cung cấp SSL mà không có Nhóm hỗ trợ hoặc Khách hàng nội bộ.

Cấp chứng thư CloudSSL và quản lý tên miền được thực hiện thông qua các API để quản lý có thể được hoàn toàn tự động. Điều này cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chuyển SSL tới tất cả khách hàng của họ mà không gây sức ép cho các nhóm hỗ trợ nội bộ.

Khách hàng chỉ cần tham gia vào quản trị CloudSSL một lần duy nhất là chứng minh việc kiểm soát tên miền. GlobalSign cung cấp ba tùy chọn cho việc này: (1) email chấp thuận được gửi tới địa chỉ được liệt kê trong bản ghi WHOIS hoặc địa chỉ được xây dựng khác, (2) một thẻ http chèn vào trang web của khách hàng trong một thư mục cụ thể, hoặc (3) Bản ghi DNS TXT. Trong hầu hết các trường hợp, nhà cung cấp dịch vụ có thể xử lý bước này cho khách hàng thông qua phương pháp HTTP hoặc DNS, tạo ra một giải pháp cung cấp đầy đủ tự động.