Qualys ThreatPROTECT (TP)

Qualys ThreatPROTECT (TP) là một dịch vụ điện toán đám mây liên tục ánh xạ dữ liệu hiểm họa đã được phát hiện với các rủi ro an ninh tồn tại bên trong hệ thống, sau đó cho phép các chuyên gia IT tùy biến mức độ xử lý ưu tiên, bằng các biện pháp triển khai bản vá hoặc giảm nhẹ rủi ro.
Giữ cho hệ thống CNTT luôn cập nhật với hàng ngàn rủi ro an ninh được phát hiện mỗi năm là một nhiệm vụ nặng nề. Kể cả đối với nhóm chuyên gia an ninh hoàn hảo nhất cũng sẽ bị choáng ngợp với việc xác định những hiểm họa lớn nhất đối với hệ thống của mình.

ThreatPROTECT xác định chính xác tài sản CNTT có rủi ro cao nhất, và đưa ra dự đoán về những gì cần xử lý trước tiên. Với bảng điều khiển trực quan, năng lực cập nhật với các rủi ro an ninh mới nhất và công cụ tìm kiếm nâng cao, ThreatPROTECT cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng thể và theo ngữ cảnh “trong nháy mắt” về tiết diện rủi ro của hệ thống.
Đừng để rủi ro an ninh tồn tại quá lâu, hãy xử lý chúng với ThreatProtect

9

Lợi ích:
– Không còn quá tải với dữ liệu rủi ro an ninh, đồng thời kiểm soát toàn diện quá trình khắc phục
– Khắc phục rủi ro dựa trên phân tích và ánh xạ với các hiểm họa đã được biết đến, không còn phải xử lý dựa trên phỏng đoán.
– Tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa
– Nhận cảnh báo về các rủi ro an ninh cũ, ở mức độ thấp đột ngột trở nên nguy hiểm
– Toàn bộ và từng tài sản IT cùng các rủi ro an ninh đi kèm được hiển thị trong nháy mắt
– Tận dụng lợi thế Qualys cloud như không còn phải cài đặt tài nguyên và bảo trì ThreatPROTECT.

Tính năng chính:
– Cập nhật với các rủi ro an ninh mới nhất
– Thức dậy mỗi sáng và cập nhật danh sách các rủi ro an ninh ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Luôn được cảnh báo trước các rủi ro an ninh mới nhất.
– Với năng lực ánh xạ và đối chiếu mạnh mẽ, hiển thị những tài sản IT bị ảnh hưởng bởi các rủi ro mới phát hiện.
– Giúp bạn nhận diện chiều sâu về rủi ro an ninh và tài sản IT bị ảnh hưởng.
– Cho phép hiệu chỉnh các chỉ tiêu phát hiện rủi ro an ninh

Bảng điều khiển trực quan
Hiển thị các hiểm họa với hệ thống.
– Trong nháy mắt hiển thị tất cả các hiểm họa.
– Cung cấp đánh giá trực quan, tùy biến theo tiêu chí, như tài sản bị ảnh hưởng bới các rủi ro zero day.
– Giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn về tài sản bị gán nhãn rủi ro.

Công cụ tìm kiếm
Công cụ tìm kiếm tài sản và rủi ro mạnh mẽ.
– Giúp bạn tìm kiếm theo nhiều tiêu chí: loại tài sản, rủi ro, hệ điều hành
– Tái chế dữ liệu tìm kiếm thô thành kết quả tìm kiếm tinh chỉnh.
– Lưu các truy vấn và biến chúng thành các tiêu chí cần hiển thị.

10

Khả năng hiển thị và cảnh báo
Đo lường tiến trình khắc phục bằng phân tích khuynh hướng theo thời gian thực, cảnh báo khi tiết diện thảm họa ảnh hưởng đến hệ thống.
– Tạo báo cáo, mô hình, cấu trúc hệ thống và biểu mẫu.
– Hiển thị trên bảng điều khiển và cho phép bạn chia sẻ với đồng nghiệp.
– Gửi cảnh báo khi các thông số đặt trước đạt ngưỡng

11Dữ liệu rủi ro an ninh từ trong và ngoài luôn cập nhật và tổng thể
Qualys liên tục cập nhật và đánh giá các hiểm họa.
– Dữ liệu rủi ro an ninh luôn được Qualys chủ động tìm kiếm và chia sẻ hai chiều với Core Security, Exploit Database, Immunity, TrendMicro, VeriSign iDefense.
– Tinh chế và phân loại các chỉ số đánh giá hiểm họa (RTI – real-time threat indicator) thành các nhóm nhỏ cụ thể hơn như:
– Zero Day                            – High Data Loss
– Public Exploit                     – Denial of Service
– Actively Attacked               – No Patch
– High Lateral Movement   – Malware
– Easy Exploit                        – Exploit Pack

7 ngày dừng thử miễn phí Qualys ThreatPROTECT qualys.com/freetrial (không cần cài đặt – không cần bảo trì)