Tính năng sản phẩm
Hãng chứng thư
Tên sản phẩm Organization SSL Wildcard
Bảo đảm Tên miền chính và toàn bộ tên miền cấp dưới
Phù hợp với Tổ chức, doanh nghiệp lớn, ngân hàng, chính phủ
Lợi thế SEO Tăng hạng trên Google
Thời gian cấp phát 2 - 3 ngày làm việc
Mức xác thực Organization Validation
Chi tiết chứng thư Hiển thị tên doanh nghiệp và tên miền trong chứng thư
Thuật toán được hỗ trợ SHA-256
Độ mạnh mã hóa 256 bits
Số lượng máy chủ Không giới hạn
Hỗ trợ SAN X
Bảo hiểm $1250000
Green Bar X
Trình duyệt hỗ trợ 99% trình duyệt
Cấp phát lại Không giới hạn
Dấu trang
Seal-in-Search
Rà soát mã độc
Đánh giá nguy hiểm X

So sánh chứng chỉ SSL

-

Một giấy chứng nhận Organization SSL Wildcard trông sẽ như thế nào?

Chat trực tuyến

Bạn chưa biết giấy chứng nhận mà mình cần?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Chat trực tuyến

.